شناسنامه سید مصطفی ترحمی
 
نام سید مصطفی ترحمی
تماس با من
جنسیت مرد
سن 49
درباره من طبق عادت، بسیاری از مطالبی که هر روزه از لابلای اخبار علمی بدست می آورم و همچنین یادداشتهای کوتاه خود را در کامپیوتر شخصی ام نگهداری می کنم. از مدتها قبل منتظر فرصتی بودم تا این جستجوها را در اختیار تمامی علاقه مندان قرار دهم تا راحت تر به مطالب مورد نیاز خود، در یک مجموعه، دست یابند، که شکر خدا، توفیق نصیب شد. البته در حال حاضر با توجه به اینکه مشغول تحصیل می باشم آنچنانکه خود انتظار دارم نمی توانم برای این وبلاگ وقت بگذارم. ولی امیدوارم در همین حد نیز مورد استفاده دوستان قرار گیرد. هدف این وبلاگ ایجاد حساسیت به مسایل زیست محیطی، آشنایی با دنیای جانوران، تاکید بر پویایی حیات و تقویت نگرش تکاملی به زیست شناسی می باشد. در ضمن بعضی دیگر از موضوعات مورد علاقه خود را که لزوما زیست شناختی نمی باشند، از قبیل مسایل اجتماعی و یا تصاویری که خود تهیه می کنم را در حدی که به کلیت وبلاگ آسیبی نرساند، در آن خواهم آورد.

کشور ایران  
شهر مشهد

تحصیلات دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها